พี.เอ็ม.เทรนนิ่ง แอนด์ เซมินาร์

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ P.M.Accgroup ที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลธุรกิจของลูกค้าอย่างครบวงจร ตอบโจทย์ในทุกๆด้านของธุรกิจ รวมไปถึงการได้รับการยอบรับจากสถาบันรัฐบาลและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในทุกๆธุรกิจ ฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง   ถือเป็นส่วนที่จำเป็นและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสำเร็จของธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ซึ่งเรา พี.เอ็ม.เทรนนิ่ง แอนด์ เซมินาร์ หนึ่งในบริษัทฯในเครือ P.M.Accgroup มีความพร้อมในด้านทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญการจัดงานฝึกอบรม รวมไปถึงวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สามารถให้คำแนะนำและช่วยพัฒนาบุคลากรของธุรกิจลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในทุกๆหลักสูตรเราจะออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ และประเภทธุรกิจของลูกค้า   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชี ภาษีอากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารธุรกิจ (In-house Training)

ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดงาน CPA CPD อัตราสัมมนา จอง
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ ทั่วไป สมาชิก