บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In House Training)

พี.เอ็ม.เทรนนิ่ง แอนด์ เซมินาร์

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ P.M.Accgroup ที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลธุรกิจของลูกค้าอย่างครบวงจร ตอบโจทย์ในทุกๆด้านของธุรกิจ รวมไปถึงการได้รับการยอบรับจากสถาบันรัฐบาลและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในทุกๆธุรกิจ ฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นส่วนที่จำเป็นและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสำเร็จของธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ซึ่งเรา พี.เอ็ม.เทรนนิ่ง แอนด์ เซมินาร์ หนึ่งในบริษัทฯในเครือ P.M.Accgroup มีความพร้อมในด้านทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญการจัดงานฝึกอบรม รวมไปถึงวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สามารถให้คำแนะนำและช่วยพัฒนาบุคลากรของธุรกิจลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในทุกๆหลักสูตรเราจะออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ และประเภทธุรกิจของลูกค้า   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชี ภาษีอากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารธุรกิจ (In-house Training)

หลักสูตรด้านบัญชีและภาษี

 • หลักสูตรการบริหารบัญชี ภาษี  สำหรับธุรกิจ BOI  และ/หรือ Non-BOI
 • หลักสูตรวางระบบบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • หลักสูตรการบัญชีและภาษีสำหรับผู้บริหาร (Accounting & Taxation for Executive)
 • หลักสูตรการวางแผนบัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไป
 • หลักสูตรกลยุทธ์การวางแผนภาษีทั้งระบบ
 • หลักสูตรวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
 • หลักสูตรกลยุทธ์ด้านบัญชีและภาษีขององค์กร
 • หลักสูตรเทคนิคการบริหารและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • หลักสูตรการบริหารบัญชีต้นทุนสำหรับสถานประกอบการและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรอื่นๆ  (เช่น ออกแบบหลักสูตรบัญชีและภาษีตามโครงสร้างธุรกิจและประเภทธุรกิจ)

ด้านการบริหารและการลงทุน

 • หลักสูตรการบริหาร และการป้องกันความเสี่ยง
 • หลักสูตรการวางแผนทางการเงิน สำหรับนักลงทุนและผู้ซื้อหุ้น
 • หลักสูตรวิเคราะห์งบ  วิเคราะห์หุ้น อย่างมืออาชีพ
 • หลักสูตรกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตลงทุนเพื่อนป้องกันความเสี่ยง

คำถามเพิ่มเติม นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา