“เราใส่ใจธุรกิจของลูกค้าเปรียบเสมือนธุรกิจของเราเองดังนั้นทุกๆ ปัญหาของลูกค้าก็คือปัญหาของเรา นี่คือสิ่งที่เรายึดมั่นตลอดมา และด้วยประสบการณ์การทำงานและรักในอาชีพนี้ กว่า 30 ปี เราจึงมีลูกค้าที่เติบโตมาพร้อมๆ กับเราในหลากหลายประเภทธุรกิจ”

ฟ้ามุ่ย ตรีกาญจโนทัย
CEO P.M.ACCGROUP

เกี่ยวกับเรา

P.M.ACCGROUP เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525  กว่า 30 ปีในธุรกิจบัญชี ภาษีอากร และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้านธุรกิจทั้งหมด ทำให้เรามีประสบการณ์ในด้านบัญชีของหลากหลายธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ภายใต้สโลแกนของบริษัท“MAKE YOUR LIFE EASIER” ที่มีความมุ่งหวังจะช่วยให้ลูกค้าบริหารงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพและทันต่อเวลา ทำให้ปัจจุบันเรามีฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่แข็งแกร่งและมาจากหลากหลายประเภทธุรกิจ  นอกจากนี้เรายังออกแบบการบริการที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าและเอื้อให้การทำงานของลูกค้าสะดวกมากยิ่งขึ้น  เพราะเราคำนึงถึงความแตกต่างและลักษณะเฉพาะทางธุรกิจของแต่ละบริษัท

การรับรองคุณภาพ

  • alliance-gov-1TIAG
  • alliance-gov-2กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • alliance-gov-3กรมสรรพกร