บัญชีคือหัวใจของธุรกิจ เราใส่ใจธุรกิจของท่าน เปรียบเสมือนเป็นธุรกิจของเราเอง ดังนั้น ทุกๆ ปัญหาของท่าน ก็คือปัญหาของเรา นี่คือสิ่งที่เรายึดมั่นตลอดการทำงานที่ผ่านมา

ด้วยประสบการณ์การทำงานในอาชีพนี้กว่า 40 ปี เราจึงมั่นใจว่า จะสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจของท่านได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเรามีฐานลูกค้าที่มาใช้บริการหลากหลายประเกทธุรกิจ ทั้งไทยและต่างประเทศ

“บริการคุณภาพ ตรงต่อเวลา ราคายุติธรรม”

คุณฟ้ามุ่ย ตรีกาญจโนทัย
CEO P.M.Accgroup

“เรามีความตั้งใจที่จะ transform ธุรกิจบัญชี สู่ความเป็น Digital อย่างเต็มรูปแบบและเข้าถึงง่ายสำหรับผู้ประกอบการในวงกว้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของผู้ให้บริการในวิชาชีพบัญชีทุกแขนงและสะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของงานบัญชี”

คุณอุมาภรณ์  จิรเกษมพงศ์
CEO P.M.Accgroup

“การบริการด้วยความเข้าใจ อย่างเป็นมืออาชีพ”

ส่วนตัวมีความเชื่อว่า ความสำคัญของการให้บริการในทุกรูปแบบคือ ความเข้าใจลูกค้า และเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้บริษัทพีเอ็มดำเนินกิจการมามากกว่า 40 ปี และบริการบัญชีที่ดีในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่แค่บริการเพื่อจัดทำบัญชีเพื่อให้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ควรเป็นบริการที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นข้อมูลที่นักบัญชีสามารถให้คำแนะนำผู้บริหารถึงปัจจัยต่างๆที่สำคัญกับบริษัทได้อย่างทันท่วงที

ด้วยความเชื่อข้างต้นที่ต้องการให้นักบัญชีมีเวลาในการในการให้คำแนะนำเชิงลึกกับลูกค้ามากกว่าการเป็นผู้บันทึกบัญชี ประกอบกับการทำงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด การนำเทคโนโลยีและเครื่องมือทางด้านดิจิตอลต่างๆ  จึงเป็นสิ่งที่บริษัทนำมาใช้ และช่วยให้บริการของเราตอบโจทย์การทำงานในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้น

คุณปิญาภรณ์ จิรเกษมพงศ์
CEO P.M.Accgroup

เกี่ยวกับเรา

P.M.Accgroup เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525  กว่า 40 ปีในธุรกิจบัญชี ภาษีอากร และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้านธุรกิจทั้งหมด ทำให้เรามีประสบการณ์ในด้านบัญชีของหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งนี้ ภายใต้สโลแกนของบริษัท“MAKE YOUR LIFE EASIER” ที่มีความมุ่งหวังจะช่วยให้ลูกค้าบริหารงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพและทันต่อเวลา ทำให้ปัจจุบันเรามีฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่แข็งแกร่งและมาจากหลากหลายประเภทธุรกิจ  นอกจากนี้เรายังออกแบบการบริการที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าและเอื้อให้การทำงานของลูกค้าสะดวกมากยิ่งขึ้น  เพราะเราคำนึงถึงความแตกต่างและลักษณะเฉพาะทางธุรกิจของแต่ละบริษัท

รับรองคุณภาพโดย…

  • ได้รับเลือกเป็น สำนักงานบัญชีตัวแทนจากกรมสรรพากร ยื่นแบบและชำระภาษีแทนลูกค้า ตั้งแต่ปีพ.ศ.2548
  • ได้รับเลือกเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2552
  • ได้รับรางวัลให้เป็นสำนักงานบัญชีที่ได้รับธรรมาภิบาลดีเด่น จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2558
  • ได้รับรางวัลสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่นปี 2563 “Platinum Award” จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์