บริการของเรา

P.M.Accgroup เป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการด้านบัญชี และภาษีอากร บริการให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนทางธุรกิจทุกประเภท, ที่ปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ, วางแผนภาษี, การเงินและการลงทุน, จัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน, บริการด้านบัญชีเงินเดือน และอื่นๆ “Total business solution” อาทิเช่น

คำถามเพิ่มเติม นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

การรับรองคุณภาพ

P.M.Accgroup เราได้รับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

  1. สำนักงานบัญชีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2552
  2. สำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent) จากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่ปี 2548
  3. ประกาศเกียรติคุณ “ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น” จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2558
  4. สมาชิกของกลุ่ม The International Accounting Group LLC (TIAG) ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2555
  5. สำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ระดับ PLATINUM AWARD จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ประจำปี 2563