บริการของเรา

P.M.Accgroup เป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการด้านบัญชี และภาษีอากร บริการให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนทางธุรกิจทุกประเภท, ที่ปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ, วางแผนภาษี, การเงินและการลงทุน, จัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน, บริการด้านบัญชีเงินเดือน และอื่นๆ “Total business solution” อาทิเช่น

คำถามเพิ่มเติม นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

การรับรองคุณภาพ

P.M.ACCGROUP เราได้รับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

  1. สํานักงานบัญชีคุณภาพ ตั้งแต่ปี 2552 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  2. สํานักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent) ตั้งแต่ปี 2548 จากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
  3. ประกาศเกียรติคุณ “ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ปี 2558” จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์